Peter M. Riemslag Baas
beeldproducent film en foto

Contact M: 06-39757001

 

Copyright / Auteursrecht

 

 

Wij waarderen natuurlijk oprecht uw aandacht voor ons werk. En natuurlijk vertrouwen wij erop dat u ons werk respecteert. Hetgeen onder meer - doch niet daartoe beperkt - inhoudt dat het niet is toegestaan is foto's, film, tekst of andere inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren (al dan niet voor eigen gebruik), te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren op welke wijze dan ook.

 

Het copyright (in goed nederlands: het auteursrecht) van de site, zowel als van de inhoud daarvan is volledig in eigendom van foto-eikenburg.com.

 

foto-eikenburg.com hanteert de Algemene Voorwaarden van de DuPho, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 19/2015. Onze prijzen zijn gebaseerd op de meest recente Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie.

 

Wilt u meer informatie? Wij verstrekken die graag! Neem telefonisch of per mail contact met ons op. Of kijk op de website van de DuPho voor meer informatie over auteursrechten.

 

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, plaatsen op andere websites, in databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van foto-eikenburg.com.

Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site voor persoonlijk gebruik te downloaden en te gebruiken.

Bronvermelding van de website en naamsvermelding van de auteur en/of fotograaf Peter M. Riemslag Baas is verplicht indien informatie (beeld of tekst) uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

 

Ook in geval volgens overeenkomst beeldmateriaal digitaal ter beschikking wordt gesteld blijft het copyright / auteursrecht berusten bij de fotograaf.

 

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan informatie van deze site op enige wijze commercieel te gebruiken.  Verwijzing naar de homepage van deze site is altijd toegestaan en zelfs aanbevolen.

 

Wat je moet weten over auteursrecht op foto's én antwoorden op de vraag  "Mag ik die foto gebruiken?" vind je allemaal overzichtelijk terug in dit te downloaden document van de DuPho.